VIETWEED 101
Blog cần sa và psychedelics (18+)

Trung bình 10 gram hoa cần sa khô sẽ cho 1 gram dầu cần sa. Chất lượng của dầu cần sa phụ thuộc vào chất lượng hoa.

ECS là một hệ thống vô cùng lớn và phức tạp mà tất cả chúng ta đều có. Thụ thể của nó có mặt khắp mọi nơi trong cơ thể như hệ thần kinh, hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch, hệ sinh dục... ECS điều hòa các hoạt động sống trong suốt cuộc đời chúng ta, từ khi ta hình thành trong bụng mẹ cho tới khi ta chết đi....

Chưa thể tìm được liều cần sa nào gây chết cho người. Việc quá liều cần sa gây chết được cho là gần như không thể và trong lịch sử y học chưa ghi nhận trường hợp nào chết do quá liều cần sa.

Trung bình 10 gram hoa cần sa khô sẽ cho 1 gram dầu cần sa. Chất lượng của dầu cần sa phụ thuộc vào chất lượng hoa.

Lệnh cấm cần sa xuất phát từ một âm mưu mang tính thương mại từ những năm 1920. Từ "marijuana" được cho vào vốn từ tiếng Anh bởi những công ty thâm độc với ý đồ thay đổi cái nhìn của người dân với cần sa...         

Cannabidiol (CBD) là một Cannabinoid có trong cần sa và gai dầu. CBD đang thu hút được rất nhiều sự chú ý vì khả năng chữa trị bệnh tật tuyệt vời mà không gây hiệu ứng phê của cần sa (do THC gây nên)...                                  

Máy hóa hơi
Cannabidiol (CBD)
Hạt cần sa
Hạt gai dầu
Cần sa

Nếu một đạo luật là bất công, thì người dân không những chỉ có quyền, mà còn có nghĩa vụ không tuân thủ nó - Thomas Jefferson, tổng thống thứ ba của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Đăng ký để nhận những thông tin mới nhất!