Hệ thống Endocannabinoid
Cần sa hoạt động như thế nào?

Cannabidiol (CBD) là một Cannabinoid có trong cần sa và gai dầu. CBD đang thu hút được rất nhiều sự chú ý vì khả năng chữa trị bệnh tật tuyệt vời mà không gây hiệu ứng phê của cần sa (do THC gây nên).