Công thức
Hướng dẫn chế biến các sản phẩm cần sa

Công thức cơ bản

Trung bình 10 gram hoa cần sa khô sẽ cho 1 gram dầu cần sa. Chất lượng của dầu cần sa phụ thuộc vào chất lượng hoa.

Enter your text here...